הכשרות


הכשרות בתחום:  התנהלות פיננסית, פיתוח אסטרטגי, מיזוגים-שותפויות-ושת"פ, מבנה ארגוני, פיתוח משאבים, פיתוח כלים דיגיטליים ועוד.

עדכונים על מועדים והרשמה באתר ובעמוד הפייסבוק.