מה אנחנו עושים


מה אנחנו עושים
המרחב החברתי מהווה מוקד ישראלי המוביל פעילות חברתית וחינוכית, ומעודד עשייה חברתית וערבות הדדית הלכה למעשה.
המרחב פועל בשתי דרכי פעולה עיקריות:
1. הקמת בית לעשייה חברתית, המאפשר לארגונים וליזמים חברתיים לקיים פעילות ענפה, תוך שהוא מסייע להם במשאבים, בהכוונה וביצירת שיתופי פעולה.
2. מרכז חינוכי המזמין קבוצות מהארץ ומהעולם לחוות, ללמוד, לצפות ולהתנסות בפעילות חברתית ענפה ומשנה תודעה.