לתרומות


תרומות ניתן להעביר לחשבון בנק מס' 27040095, בנק לאומי סניף 832.

סכום התרומה